browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

2011 Fall in Las Vegas NEVADA

“Las Vegassssssssssss ลาสเวกัสสสสสสสสสสสสสส..

เคยเห็น เคยคิด และเคยอยากมาเยือนถิ่นนี้..แต่ไม่คิดว่าสิ่งที่แค่เคยจะเป็นจริง

ตื่นเต้นและตื่นตากับความยิ่งใหญ่อีกครั้งเหมือนๆกับที่ได้เห็น New York!! แต่เป็นความรู้สึกที่แยกความแตกต่างได้

เพราะครั้งนี้เป็นการเดินทางในวันครบรอบ 1 ปี ในการแต่งงานกับ Jennie เป็นการใช้ชีวิตคู่ที่เรียนรู้และปรับตัว หาจุดความเข้าใจ

ระหว่างฅนสองเผ่าพันธุ์ ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ธรรมะแห่งการเรียนรู้…

การมาลาสเวกัสนี้ ทำให้คิดถึงครอบครัวและอยากให้คนที่เรารักและรักเราได้มาเห็นสิ่งที่ อยู่ต่อหน้าต่อตา มันยิ่งใหญ่ ด้วยแค่ถนนหลักเส้นเดียว

แต่มันสะกดเราทั้งสองคนให้หยุด ถ่ายรูป และหยุดมอง หยุดชมการแสดง หยุดเวลาดีๆเพื่อสะสมความประทับใจ เก็บไว้พูดคุยกันในวันข้างหน้าต่อๆไป….เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่เพิ่มและมากขึ้น เข้มข้นขึ้น…”

สุดเขต อยู่เจริญ