browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

2010 San Francisco CALIFORNIA

” San Francisco go Go GO อีกหนึ่งสุดยอดเมืองในฝัน ยามเยาว์วัย..
สะพานโกเด้นเกรด รูปภาพที่เห็นชินตายามเด็ก..เมืองที่ขึ้นชื่อสำหรับคนเอเชีย เรียกได้ว่าเป็นเมืองของคนเอเชียและแหล่งรวมของความลงตัวของตะวันออกกับตะวันตกที่มาชนกันและผสมกลมกลืนกัน ไม่รู้สึกแตกต่างหรือแตกแยกยามที่ได้เดินชมเมืองนี้ ทุกๆสิบคนจะมีคนหัวดำประมาณสี่ถึห้าคน..และทุกๆมุมที่ถ่ายจะรับรู้ได้ถึงเสน่าห์ของเมือง
อีกหนึ่งหนังดังที่เคยชมในอดีต..อัลคาซัล คุกที่เต็มไปด้วยความรู้สึก ตอนที่ได้เข้าไปเยี่ยมและใช้เวลากับการเดินทางตามรอยประวัติศาสตร์..
เมืองซานฟานซิสโก เป็นอีกเมืองที่วันหนึ่งคงจะมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยม หรือไปอยู่ หรือไปสัมผัสให้ลึกซึ้งขึ้น…
และการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกที่ได้มากับเจนนี่
ได้ไปเยี่ยมที่พัก ที่ศึกษาและที่ใช้ชีวิตของเจนนี่เมื่อครั้งมาเรียนกฎหมายที่นี่ เป็นอีกเมืองของเจนนี่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ
เป็นเมืองที่ได้ตื่นเต้นกับความตื่นตาใหม่ๆที่ต่างจากที่เคยเห็น…
และยังเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความอดทนกับอากาศเย็น ฝนตก ลม แดด ครบรส และเป็นการศึกษาความแตกต่างหลายๆอย่างที่ได้ปรับให้ลงตัวและลงเอยด้วยความรู้สึกดีๆ…”
สุดเขต อยู่เจริญ